Egzamin maturalny

Egzamin gimnazjalny

Podręczniki

Linki

 

 

Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum w Żołyni

Strona dla uczących się języka angielskiego

 

 

Gramatyka

 
Present Simple

Ogólne informacje

 

Strona zawiera praktyczne informacje dotyczące matury i egzaminów gimnazjalnych, informacje dotyczące podręczników wykorzystywanych w liceum i gimnazjum w Żołyni, oraz bazę wiedzy na temat zagadnień gramatycznych i słownictwa, z którymi uczniowie najczęściej mają problemy.

Zagadnienia gramatyczne omawiane są w sposób ogólny i zawierają informacje przydatne dla uczniów na poziomie beginner - pre-intermediate (początkujący - średniozaawansowany niższy). Uczniowie zainteresowani pogłębianiem wiedzy gramatycznej na wyższych poziomach mogą skorzystać z adresów udostępnianych w sekcji "Linki".

W sekcji "Słownictwo" znajdują się wybrane wyrażenia przydatne na ustnym egzaminie maturalnym oraz listy czasowników nieregularnych i tzw. phrasal verbs. Wszystkie materiały z sekcji Słownictwo można pobrać w wersji audio do słuchania na komputerze lub odtwarzaczu mp3.

Present Continuous
Past Simple
Past Continuous
Present Perfect
Present Perfect Continuous
Past Perfect
Past Perfect Continuous
will + infinitive
going to + infinitive
some, any, much, many ...
Przedimki a, an, the
Stopniowanie przymiotnika
Zdania warunkowe 1
Zdania warunkowe 2
must, mustn't, needn't
Mowa zależna
Strona bierna
Słownictwo
Matura - wyrażenia
Czasowniki nieregularne
Phrasal Verbs
 
© mbabiarz 2009 - 2010