Egzamin maturalny

Egzamin gimnazjalny

Podręczniki

Linki

 

 

Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum w Żołyni

Strona dla uczących się języka angielskiego

 

 

Gramatyka

     
Present Simple  

Stopniowanie przymiotnika

Przymiotniki jednosylabowe:

Dodajemy końcówki –er w stopniu wyższym, oraz –est w stopniu najwyższym:

small – smaller – the smallest

mały – mniejszy – najmniejszy

Przymiotniki jednosylabowe zakończone na samogłoskę i następującą po niej spółgłoskę – podwajamy końcową spółgłoskę:

big – bigger – the biggest

duży – większy – największy

Przymiotniki jednosylabowe zakończone na –e:

Dodajemy tylko –r w stopniu wyższym i –st w stopniu najwyższym:

nice – nicer – the incest

przyjemny – przyjemniejszy - najprzyjemniejszy

Przymiotniki dwu i więcej sylabowe, niezakończone na –y:

Dodajemy more w stopniu wyższym oraz the most w stopniu najwyższym.

Przymiotniki dwusylabowe:

handsome – more handsome – the most handsome

przystojny – przystojniejszy (dosł. bardziej przystojny) – najprzystojniejszy (dosł. najbardziej przystojny)

boring – more boring – the most boring

nudny – nudniejszy (dosł. bardziej nudny) – najnudniejszy (dosł. najbardziej nudny)

Przymiotniki trzysylabowe:

interesting – more interesting – the most interesting

ciekawy – ciekawszy – najciekawszy

difficult – more difficult – the most difficult

trudny – trudniejszy – najtrudniejszy

Jeżeli przymiotnik dwusylabowy zakończony jest na –y, końcówkę –y zamieniamy odpowiednio na ier, –iest.

easy – easier – the easiest

łatwy – łatwiejszy – najłatwiejszy

funny – funnier – the funniest

zabawny – zabawniejszy – najzabawniejszy

! Stopniując przymiotniki dwu lub więcej sylabowe, możemy zastąpić wyrażenia more (bardziej) i most (najbardziej) wyrażeniami less (mniej) i least (najmniej):

expensive – more/less expensive – the most/least expensive

drogi – bardziej/mniej drogi – najbardziej/najmniej drogi

Przymiotniki i przysłówki stopniowane nieregularnie:

good – better – the best

dobry – lepszy – najlepszy

bad – worse – the worst

zły – gorszy – najgorszy

little – less – the least

mało – mniej – najmniej

much/many/a lot of – more – the most

dużo – bardziej/więcej – najbardziej/najwięcej

far – further/farther – the furthest/the farthest

daleko/daleki – dalszy/dalej – najdalszy/najdalej

 

Present Continuous
Past Simple
Past Continuous
Present Perfect
Present Perfect Continuous
Past Perfect
Past Perfect Continuous
will + infinitive
going to + infinitive
some, any, much, many ...
Przedimki a, an, the
Stopniowanie przymiotnika
Zdania warunkowe 1
Zdania warunkowe 2
must, mustn't, needn't
Mowa zależna
Strona bierna
Słownictwo
Matura - wyrażenia
Czasowniki nieregularne
Phrasal Verbs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«  przedimki a, an, the  strona główna  |  do góry strony  |  zdania warunkowe 1  »
 
© mbabiarz 2009 - 2010

_______________________________