Egzamin maturalny

Egzamin gimnazjalny

Podręczniki

Linki

 

 

Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum w Żołyni

Strona dla uczących się języka angielskiego

 

 

Gramatyka

     
Present Simple  

Formy czasowników nieregularnych w języku angielskim

Oto lista najczęściej używanych czasowników nieregularnych w języku angielskim.

Wszystkie czasowniki można pobrać w postaci plików mp3, stworzonych przy użyciu darmowego oprogramowania dostępnego na stronie www.expressivo.com klikając poniższy link:

Formy czasowników nieregularnych

Nazwa każdego pliku zawiera trzy formy czasownika oraz jego tłumaczenie na język polski. Doskonała pomoc w nauce przy użyciu odtwarzacza mp3. 

be (am/is/are)

was, were

been

być

become

became

become

stawać się

begin

began

begun

zaczynać

bite

bit

bitten

ugryźć

blow

blew

blown

wiać, dmuchać

break

broke

broken

łamać

bring

brought

brought

przynosić

build

built

built

budować

burn

burned, burnt

burned, burnt

palić się, parzyć

buy

bought

bought

kupować

 

catch

caught

caught

łapać

choose

chose

chosen

wybierać

come

came

come

przychodzić

cost

cost

cost

kosztować

cut

cut

cut

ciąć, kroić, kaleczyć

 

deal

dealt

dealt

mieć do czynienia z

dig

dug

dug

kopać

do

did

done

robić

draw

drew

drawn

rysować

dream

dreamed, dreamt

dreamed, dreamt

śnić, marzyć

drink

drank

drunk

pić

drive

drove

driven

prowadzić (samochód)

 

eat

ate

eaten

jeść

 

fall

fell

fallen

upadać, spadać

feed

fed

fed

karmić

feel

felt

felt

czuć

fight

fought

fought

bić się

find

found

found

znaleźć

fit

fit

fit

pasować

fly

flew

flown

latać

forget

forgot

forgotten

zapominać

 

get

got

got

dostawać

give

gave

given

dawać

go

went

gone

iść

grow

grew

grown

rosnąć

 

hang

hung

hung

wieszać

have

had

had

mieć

hear

heard

heard

słyszeć

hide

hid

hidden

chować, ukrywać

hit

hit

hit

uderzać

hold

held

held

trzymać

hurt

hurt

hurt

ranić, boleć

 

keep

kept

kept

trzymać

know

knew

known

znać, wiedzieć

 

lay

laid

laid

położyć, kłaść

lead

led

led

prowadzić

learn

learnt, learned

learnt, learned

uczyć się

leave

left

left

opuszczać, wyjeżdżać

lend

lent

lent

pożyczać (komuś)

let

let

let

pozwalać

lie

lay

lain

leżeć, kłaść się

light

lighted, lit

lighted, lit

zapalać światło, oświetlać

lose

lost

lost

tracić

 

make

made

made

robić

mean

meant

meant

znaczyć, oznaczać

meet

met

met

spotykać

 

pay

paid

paid

płacić

put

put

put

kłaść

 

read

read

read

czytać

ride

rode

ridden

jeździć

ring

rang

rung

dzwonić

rise

rose

risen

wznosić się

run

ran

run

biec

 

say

said

said

mówić

see

saw

seen

widzieć

sell

sold

sold

sprzedawać

send

sent

sent

wysyłać

shoot

shot

shot

strzelać

show

showed

shown

pokazywać

shut

shut

shut

zamykać

sing

sang

sung

śpiewać

sink

sank

sunk

tonąć (o statku), zapadać się

sit

sat

sat

siedzieć

sleep

slept

slept

spać

speak

spoke

spoken

mówić

spend

spent

spent

spędzać, wydawać

stand

stood

stood

stać

steal

stole

stolen

kraść

swim

swam

swum

pływać

 

take

took

taken

brać

teach

taught

taught

uczyć (kogoś)

tell

told

told

mówić

think

thought

thought

myśleć

throw

threw

thrown

rzucać

 

understand

understood

understood

rozumieć

 

wake

woke

woken

budzić

wear

wore

worn

nosić (ubranie)

win

won

won

wygrywać

write

wrote

written

pisać

 

 

 

Present Continuous
Past Simple
Past Continuous
Present Perfect
Present Perfect Continuous
Past Perfect
Past Perfect Continuous
will + infinitive
going to + infinitive
some, any, much, many ...
Przedimki a, an, the
Stopniowanie przymiotnika
Zdania warunkowe 1
Zdania warunkowe 2
must, mustn't, needn't
Mowa zależna
Strona bierna
Słownictwo
Matura - wyrażenia
Czasowniki nieregularne
Phrasal Verbs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«  matura - wyrażenia   strona główna  |  do góry strony  |  phrasal verbs  »
 
© mbabiarz 2009 - 2010

_______________________________