ORGANY STATUTOWE
Dyrektor
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski

NASZA SZKOŁA
E-dziennik
Patron Szkoły
Historia Szkoły
Absolwenci
Świetlica
Stołówka
Biblioteka
Galeria zdjęć
Uroczystość 200-lecia szkoły
Projekt UE
Liceum Ogólnokształcące

INFORMACJE
Aktualności
Plan lekcji
Kryteria oceniania
Dokumentacja szkoły
Podręczniki
Rekrutacja
Warunki ubezpieczenia
Materiały dydaktyczne
Informacje o przetwarzaniu danych osobowowych

ODDZIAŁY
Klasy I - III
Klasy IV - VIII

ARCHIWUM
Podsumowanie sportowe
Rok 2013/2014
Rok 2014/2015
Rok 2015/2016
Rok 2016/2017
Rok 2017/2018
Rok 2018/2019
Rok 2019/2020

KONTAKT
Adres:
37 - 110 Żołynia
ul. Mickiewicza 59
Tel.:
017 22 43 008
e-mail: sekretariat@zszolynia.pl
zs.zol@pro.onet.plProcedury zapewniania bezpieczeństwa
w Zespole Szkół w Żołyni w okresie epidemii COVID-19


UWAGA!!!

Dyrekcja Zespołu Szkół w Żołyni zawiesza zajęcia w dniach 22 i 23 października 2020 r., wykorzystując 2 dni z puli dyrektorskich dni wolnych.

Jednocześnie informuje, że w dniach 26-30.10.2020r. szkoła przechodzi na nauczanie zdalne we wszystkich klasach. Lekcja rozpoczyna się punktualnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji i trwa od 35 do 40 minut. Szczegółowe informacje każdy rodzic otrzyma indywidualnie za pośrednictwem emaila.


Odszedł od nas

W dniu 15 października 2020 roku, w trudnym czasie światowej pandemii koronowirusa, zmarł niespodziewanie nasz Kolega

FRANCISZEK FILIP
(1948 - 2020)

Rodzice Franciszka bardzo dbali o wykształcenie swoich dzieci, syn ukończył Liceum Ogólnokształcące w Żołyni, a później Studium Nauczycielskie w Krośnie. Zgodnie z przygotowaniem 16.08.1968 r. rozpoczął swoją pierwszą pracę na stanowisku nauczyciela geografii i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Żołyni. Równocześnie z pracą szkolną pomagał w rodzinnym gospodarstwie . Po trzech latach został oddelegowany do objęcia stanowiska Naczelnika Gminy w Żołyni (1971-1976). Mimo działań poza szkołą, dbał o utrzymanie prawa do nauczania biorąc kilka lekcji w oświacie. Do nauki w szkole wrócił w 1982r. zatrudniając się w Zbiorczej Szkole Gminnej - Szkole Podstawowej nr 1 w Żołyni. Został nauczycielem geografii i wiedzy o społeczeństwie. Podczas zatrudnienia poza oświatą podniósł swoje wykształcenie do wyższego zawodowego studiując administrację na UMCS w Lublinie.

Działalność na rzecz swojej miejscowości miał we krwi. Widać to było również w szkole, gdzie przygotowywał uczniów do konkursów geograficznych, organizował wycieczki, także kilkudniowe. Nie uchylał się od opieki nad uczniami podczas wyjazdów, mimo, że prowadził już samodzielnie gospodarstwo rolne. Chętnie służył podwozem swoim autem, gdy w szkole była taka potrzeba. Miał pogodną naturę, słowem rozładowywał napięte sytuacje, był życzliwy, ludzie chętnie przebywali w jego otoczeniu czując przyjazną atmosferę. Z końcem roku szkolnego 1990/1991, z powodu choroby, odszedł na emeryturę.

Chociaż nie był już związany etatem z żadną instytucją, to nadal udzielał się społecznie. Przez pewien czas pełnił funkcję sołtysa, był w komitecie organizującym IV Zjazd Żołyniaków w 2018 roku. Skutecznie wyszukiwał, w domowych szufladach, zdjęcia dawnej Żołyni do albumu o miejscowości.

Żołyńska oświata do końca była mu bliska. Bez przerwy interesował się pracą w szkole, uczestniczył corocznie w spotkaniach pedagogów z okazji Święta Patrona Szkołyorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Żołyni. Śledził losy liceum. Obecny budynek szkoły średniej powstał w czasach Jego kierowania gminą - miał w budowie swój udział.

Nie odmawiał pomocy nikomu, nawet gdy miał duże przeszkody.

Żegnaj Przyjacielu

w imieniu Społeczności Zespołu Szkół w Żołyni

Teresa Grędysa


UWAGA!!!

Dzień 14.10.2020 r. (środa)- Dzień Edukacji Narodowej - jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.


"(…) jest taka wdzięczność kiedy chcesz dziękować
za to że niosą ciebie nieznane ramiona
a to czego nie chcesz najbardziej się przyda (…)"

Jan Twardowski

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

- wspaniałego i wyjątkowego święta - składamy najszczersze życzenia.

Życzymy pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce,
takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić,
a także cierpliwości i wytrwałości w pokonywaniu trudów codziennego życia.

Niech każdy dzień przeżyty w zdrowiu będzie wypełniony radością i spokojem.


samorząd uczniowski wraz z opiekunami
zaprasza do udziału w akcji
"nakarm pupila"!!!!

Do końca października 2020r. zbieramy karmę dla kotów i psów, którą przewieziemy do Fundacji Felineus z Rzeszowa pomagającej bezdomnym i głodującym zwierzętom!

Każdy uczeń, który przyniesie karmę zostanie nagrodzony dodatnimi punktami!

zachęcamy do udziału w akcji!!!


UWAGA!!!

Ze względu na przeniesienie uroczystości odpustowych w Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Jana Kantego w Żołyni z dnia 20.10.2020 r. na 25.10.2020 r. dzień 20.10.2020 r. jest normalnym dniem nauki.


UWAGA!!!

Opłaty za obiady uiszczamy na konto dopiero po otrzymaniu przez dziecko karteczki z rozliczeniem ubiegłego miesiąca.


Nowy samorząd uczniowski

W bieżącym roku szkolnym wybory do Samorządu Szkolnego odbyły się 11 września. W obecności opiekunów SU oraz przedstawicieli samorządów klasowych z klas od VI do VIII przeprowadzono wybory. W wyniku głosowania powołano następujący skład SU:

Przewodniczący szkoły - Łukasz Filip,

Zastępca przewodniczącego - Magdalena Lic,

Skarbnik - Magdalena Fus.

Ponadto do sekcji dekoracyjnej wybrano uczennice z klas VI i VII.

OPIEKUNOWIE SU:
p. Małgorzata Cieśla
p. Marta Hryniewska
p. Sławomir Kuras

Serdecznie gratulujemy!!!    


Ubezpieczenie

Składka na ubezpieczenie wynosi 59 zł i jest płatna do 25.09.2020 r. Wariant ubezpiecznia - bardzo dobry.

Pozostałe informacje dotyczące ubezpieczenia znajdują się w zakładce "Warunki ubezpieczenia".


Wydawanie obiadów zostało przełożone i rozpocznie się od 14.09.2020 r.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCZNIA, RODZICA I NAUCZYCIELA

1. Ze względu na epidemię korona wirusa nie organizuje się Mszy Św. inaugurującej nowy rok szkolny. Zainteresowane osoby mogą uczestniczyć w Mszy Św. rannej lub wieczornej w miejscu zamieszkania ucznia.

2. 1 września na godz. 9.00 do szkoły przychodzą tylko uczniowie klas I i ich rodzice. Wchodząc do szkoły dzieci i dorośli zakładają maseczki, dezynfekują ręce oraz zachowują zalecany dystans społeczny.

3. Uczniowie klas od II do VIII przychodzą do szkoły 2 września zgodnie z planem zajęć umieszczonym na stronie WWW szkoły w zakładce "Plan lekcji". Nowi uczniowie ze Smolarzyn przypisani są do klasy IVb.

4. W związku z epidemią proszę przywozić dzieci bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć i odbieranie zaraz po ich zakończeniu.

5. Autobus szkolny kursuje wg rozkładu umieszczonego na stronie WWW szkoły w zakładce "Autobus szkolny" (przywozy szkolne)

6. Ogólne zalecenia sanitarne:

- w budynku szkoły od 02.09.2020r. mogą przebywać tylko uczniowie i pracownicy szkoły;
-do szkoły posyłamy dzieci zdrowe bez gorączki, kaszlu lub innych objawów chorobowych - dziecko z temperaturą powyżej 37,5° C powinno pozostać w domu;
- po wejściu do szkoły dezynfekujemy ręce;
- na korytarzach, w szatni, toaletach oraz autobusie szkolnym przebywamy w maseczkach ochronnych;
- często myjemy ręce;
- nie dotykamy oczu, ust i nosa;
- zachowujemy dystans społeczny od innych.

7. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać dzwoniąc na numer 172243008 lub wysyłając e-maila na adres: sekretariat@zszolynia.plFunkcjonowanie biblioteki szkolnej
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Jana Kantego w Żołyni
i praca nauczyciela bibliotekarza w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19


Zapisy na obiady w stołówce szkolnej

Informujemy, że zapisy na obiady na rok szkolny 2020/2021 rozpoczną się 27 sierpnia. Wypełnione karty zgłoszenia należy składać u kierownika stołówki szkolnej lub wychowawcy klasy. Prosimy o dokonywanie zapisów w terminie do dnia 3 września. Obiady będą wydawane uczniom od 7 września. Cena za jeden obiad (dwa dania) wynosi 6 zł.

Karta zgłoszenia dziecka do stołówki szkolnej


Rekrutacja na zajęcia świetlicowe

W związku z reżimem sanitarnym do świetlicy szkolnej zostaną przyjęci tylko uczniowie klas I -III, którzy nie mają możliwości pozostania pod opieką osoby dorosłej oraz uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym. Zapisu na zajęcia dokonuje się, wypełniając kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy w terminie nieprzekraczalnym - do dnia 7 września.

Należy podać bardzo dokładnie godziny pobytu dziecka w świetlicy, ponieważ zgodnie z reżimem sanitarnym rodzic nie może wejść do szkoły, by odebrać dziecko.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z regulaminem świetlicy i regulaminem zachowania się dziecka (znajdującym się w zakładce świetlica). Karty można złożyć u wychowawcy klasy lub wychowawców świetlicy.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej


Wyprawka szkolna dla pierwszoklasisty

CZAS LEKCYJNY
7:15 - 8:00
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:35 - 12:20
12:40 - 13:25
13:30 - 14:15
14:20 - 15:05

DNI WOLNE
Zimowa przerwa świąteczna
23.12.2020 - 04.01.2021
Ferie zimowe
01 - 14.02.2021
Wiosenna przerwa świąteczna
01 - 06.04.2021
Egzamin ósmoklasisty
25.05.2021 - J. polski
26.05.2021 - Matematyka
27.05.2021 - J. angielski
Zakończenie roku szkolnego
25.06.2021
Dni wolne od zajęć dydakty.
20.10.2020
04.01.2021
05.01.2021
04.06.2021

AUTOBUS SZKOLNY
PRZYWOZY
Brzóza Stadnicka - 645
Opaleniska - 700
Zmysłówka SP - 705
Kopanie - 710
Zakącie - 715, 735
Bikówka - 718, 738
Górska - 720, 740
Smolarzyny - 705
Żołynia Dolna - 715

AUTOBUS SZKOLNY
ODWOZY
Pn, Śr, Czw, Pt
Brzóza Stadnicka - 1500
Kopanie - 1335, 1425
Smolarzyny - 1335, 1425
Zakącie - 1335, 1425
Górska - 1335, 1425
Opaleniska - 1335, 1425
Zmysłówka SP - 1335, 1425
Żołynia Dolna - 1335, 1425

AUTOBUS SZKOLNY
ODWOZY
Wt
Brzóza Stadnicka - 1550
Kopanie - 1335, 1515
Smolarzyny - 1335, 1515
Zakącie - 1335, 1515
Górska - 1335, 1515
Opaleniska - 1335, 1515
Zmysłówka SP - 1335, 1515
Żołynia Dolna - 1335, 1515

Copyright: J. Sobuś