ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

tel./fax. (17) 22 43 008
zs.zol@pro.onet.pl

MICKIEWICZOWSKIE SZKOLNE POTYCZKI

Tradycyjnie przed świętem patrona szkoły organizowane są konkursy tematycznie związane z życiem i twórczością Adama Mickiewicza. W bieżącym roku w dniu 7 listopada odbył się szkolny konkurs polonistyczny o tytuł „Mistrz Języka Polskiego”. Wzięło w nim udział 23 licealistów, którzy rozwiązywali zadania oparte na  „Sonetach krymskich” i fragmencie „Pana Tadeusza”.

Czytaj więcej...

PAMIĘTAMY...

Dnia 31 października uczniowie naszego liceum odwiedzili Żołyński Cmentarz. Przy wejściu pani Magdalena Kątnik - Kowalska opowiedziała o akcji "Ołtarze przeszłości" i zachęciła do zaangażowania na rzecz odnowy starszych nagrobków. Następnie uczniowie udali się na groby Żołyniaków, którzy przyczynili się do rozwoju naszej miejscowości. Wcześniej zebrane w szkole znicze zostały zapalone, by oddać im cześć i podziękować za życiowy dorobek. Nad przebiegiem akcji i zapaleniem zniczy czuwał Samorząd Uczniowski liceum.

Czytaj więcej...

"CZWARTEK NA SŁODKO"

31 października odbyła sie akcja samorządu liceum mająca na celu umilenie zwykłego, szkolnego dnia słodkimi wypiekami, które zostały wykonane przez zaangażowanych nauczycieli. Uczniowie chętnie przystawali przy stoisku na holu i zajadali ciastka i ciasteczka. Wszystkie przysmaki rozeszły się jak świeże bułeczki.

Czytaj więcej...

ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA

25 października 2019r. zakończyła się   kolejna edycja akcji "Światełko Pamięci dla Łyczakowa". To koordynowana przez Telewizję Rzeszów zbiórka zniczy, które przed 1 listopada trafią na polskie groby za wschodnią granicą. 

Czytaj więcej...

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 11 października w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Wzięli w nich udział: Wójt Gminy Żołynia - Pan Piotr Dudek, Przewodniczący Rady Gminy - Pan Piotr Foryt, Wiceprzewodniczący - Pan Tomasz Mach oraz obecni i emerytowani nauczyciele z placówek oświatowych znajdujących się na terenie naszej gminy. Z tej okazji wyróżnieni zostali nie tylko zasłużeni nauczyciele, ale także nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów przyznanych przez Przewodniczącego Rady Gminy uczniom liceum, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali najlepsze wyniki w nauce.

Czytaj więcej...

WDZIĘCZNOŚĆ NASZA BEZ GRANIC…

Dnia 11 października 2019r. na trzeciej lekcji w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Scenariusz uroczystości oraz oprawę muzyczną przygotował Samorząd Uczniowski liceum, który także czuwał nad przebiegiem akademii. Wszystkich zebranych powitali Maria Filip i Fabian Dobek. Po krótkim wprowadzeniu Wojciech Kochmański wykonał przepiękny utwór muzyczny, a Elita Baftijari wygłosiła wiersz z dedykacją dla pracowników oświaty.

Czytaj więcej...


DOSTĘP DO E-DZIENNIKA

Korzystanie z dziennika elektronicznego wymaga posiadania aktywnego konta poczty internetowej. Osoby zainteresowane dostępem do e-dziennika proszone są więc o podanie swojego adresu e-mail w sekretariacie szkoły. O terminie aktywacji usługi każdy zostanie poinformowany indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W roku szkolnym 2019/2020 z uwagi na trwający proces wdrażania e-dziennika informacje w nim zawarte mogą być niepełne. Mogą też pojawić się w nim zapisy błędne i dlatego do końca bieżącego roku szkolnego nie należy traktować e-dziennika jako dokumentu urzędowego.

Oficjalnym (urzędowym) dokumentem przebiegu procesu nauczania jest prowadzony równolegle tradycyjny (papierowy) dziennik i to on jest podstawą do śródrocznej i końcoworocznej klasyfikacji uczniów.