KOLEJNI STYPENDYŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ IM. A. MICKIEWICZA  W ŻOŁYNI

Stypendia Naukowe Rady Gminy Żołynia dla najlepszych uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego są przyznawane od roku 2001.

W miesiącu wrześniu ubiegłego roku Rada Gminy w Żołyni przyznała stypendia łącznie dla 14 osób.

W miesiącu styczniu 2017 roku  5 uczniów klas I liceum ogólnokształcącego tj. Marcin Jucha, Olga Bandrowska, Dominika Fergisz, Klaudia Rokosz i Agnieszka Leja uzyskało to zaszczytne wyróżnienie, w tym czworo po raz drugi w tym roku szkolnym.

Nagrodzeni wraz z dyrektorem Stanisławem Pankiem. Od lewej stoją: Marcin Jucha, Dominika Fergisz, Olga Bandrowska, Agnieszka Leja, Klaudia Rokosz.

ZABAWA CHOINKOWA

15 stycznia 2017r. odbyła się zabawa choinkowa dla uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. W piątek uczniowie  razem ze swoimi wychowawcami  pracowali nad wystrojem sal. Wszyscy świetnie bawili się na parkiecie przystrojonym przez tegorocznych maturzystów, którzy dzień wcześniej obchodzili swoją studniówkę. Poniżej prezentacja kilku zdjęć z tegorocznej zabawy.

Czytaj więcej...

DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W I SEMESTRZE  ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Czytaj więcej...

TURNIEJ DWÓJEK DZIEWCZĄT

20 stycznia w ramach zajęć sportowych podczas ferii zimowych odbył się Turniej Dwójek Dziewcząt w piłce siatkowej. Do zawodów zgłosiło się 7 par dziewcząt z Gimnazjum, które rozgrywały mecze systemem „każdy z każdym”.

Wyniki turnieju:

Czytaj więcej...

PROJEKT EDUKACYJNY: „AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W KOLEJNYCH OKRESACH ŻYCIA CZŁOWIEKA”

Uczennice klasy II a gimnazjum:: Ewelina Cisek, Anna Dziurzyńska, Kinga Flejszar, Emilia Giża, Aleksandra Słupek zakończyły realizację projektu edukacyjnego zatytułowanego „Aktywność fizyczna w kolejnych okresach życia człowieka”. Głównym  jego celem było ukazanie  znaczenia aktywności fizycznej dla rozwoju człowieka w poszczególnych etapach jego życia. Ponadto w projekcie przybliżono pojęcie aktywności fizycznej oraz jej specyfikę. W ramach projektu wykonano gazetkę oraz prezentację multimedialną na powyższy temat. Opiekunem projektu była p. Katarzyna Wróbel.

Czytaj więcej...

PROJEKT „CHROŃMY MŁODOŚĆ W SIECI”

Nasza szkoła wzięła udział w II edycji programu „Chrońmy młodość w sieci” organizowanym przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. Jako pierwsi, szkolenie rozpoczęli nauczycie podczas 2-dniowych warsztatów (P. Niemiec, M. Benedyk), następnie, 7 października na weekendowe warsztaty do Manasterza koło Sieniawy pojechała 4-osobowa grupa szkolnych liderów projektu – Monika Dmitrowska (3d), Gabriela Fus (3d), Jakub Filip (3a) oraz Miłosz Nowakowski (3b). Tematem warsztatów było rozpoznawanie przejawów cyberprzemocy, zapobieganie im oraz postępowanie w razie wystąpienia tego zjawiska w szkole. W warsztatach uczestniczyli uczniowie ze szkól ponadpodstawowych z 4 powiatów: niżańskiego, leżajskiego, łańcuckiego i tarnobrzeskiego.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE Z POEZJĄ I MALARSTWEM PANA EDWARDA RZĄSY…

W Bibliotece Publicznej w Żołyni miała miejsce wystawa prac artystycznych pana Edwarda Rząsy. Nasze wspaniałe polonistki uznały, że nie możemy zmarnować tak wyjątkowej okazji, by obcować z kulturą naszego regionu. W związku z tym rankiem 15 grudnia (tj. czwartek) pierwsze klasy liceum wraz z panią Agnieszką Wilczek oraz panią Katarzyną Wikierą udały się na wernisaż.

Czytaj więcej...

ŚLADAMI ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI WIESZCZA

W dniu 06.12.2016r.  w naszej  szkole odbył się uroczysty apel z okazji  Święta Patrona Szkoły -  Adama Mickiewicza. Akademię  przygotowywały klasy: 3B Gim. z p. Barbarą Tkacz,  1a i 1b LO z p. Grzegorzem Podolcem oraz p. Anna Węgrzyn i p. Wojciech Tabin. Program miał nam przede wszystkim przypomnieć życie i twórczość Adama Mickiewicza, jak również uświadomić wielkość twórcy. Na lekcji piątej zostaliśmy zaproszeni do sali gimnastycznej   i udaliśmy się w niezwykłą podróż.  Montaż słowno-muzyczny połączony był z prezentacją multimedialną na temat miejsc związanych z Mickiewiczem oraz pięknymi recytacjami uczennic, które zaprezentowały wybrane utwory poety.

Czytaj więcej...

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 2016

W listopadzie odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii. Wzięło w nim udział 47 uczniów gimnazjum. Pierwszy etap konkursu dla klas pierwszych  i drugich odbył się 2 listopada, natomiast dla klas trzecich – 4 listopada. Ten etap wyłonił mistrzów poszczególnych klas:

Czytaj więcej...