Nauczyciele

 Kierownictwo Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni

 STANISŁAW PANEK - dyrektor

pracuje w oświacie od 1989 roku; od 1.12.1995 do 31.08.1999 dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mickiewicza w Żołyni, zaś od 01.09.1999 r. dyrektor Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończone studia podyplomowe na Politechnice Rzeszowskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Rzeszowskim. Kwalifikacje do nauczania przedmiotów: chemia, edukacja dla bezpieczeństwa. Nauczyciel dyplomowany.
Działalność samorządowa: radny Rady Gminy Żołynia II i III kadencji Samorządu, Zastępca Wójta Gminy Żołynia III kadencji Samorządu (działalność społeczna), radny Rady Powiatu Łańcuckiego od roku 2002, Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego od roku 2006 w III, IV i V kadencji samorządu powiatowego.

 

 

Nauczyciele Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni w roku szkolnym 2018/2019 - kwalifikacje do nauczania przedmiotów

L.p. Nazwisko i imię Przedmiot Przedmiot Przedmiot Przedmiot
1. Babiarz Mariusz j. angielski j. francuski    
2. Bem-Wróbel Aurelia historia wiedza o kulturze    
3. Benedyk Maciej matematyka informatyka    
4. Dąbek Grażyna matematyka  informatyka  podstawy przedsiębiorczości  
5. Decowska-Gąsior Beata pedagog      
6. Dudek Łukasz informatyka zajęcia techniczne    
7. Frańczak-Sztur Danuta chemia matematyka    
8. Fus Grzegorz wych. fiz.      
9. Giża Zofia biologia      
10. Grabarz - Ilasz Małgorzata geografia bibliotekoznawstwo ochrona środowiska  
11. Grędysa Teresa fizyka      
12. Hryniewski Grzegorz wych. fiz.      
13. Hryniewska Marta j. niemiecki wych. fiz.    
14. Kosior Jan j. niemiecki      
15. Kuras Sławomir j. angielski      
16. Niemiec Paulina j. angielski      
17. Niemiec Ryszard matematyka fizyka informatyka  
18. Panek Stanisław chemia edukacja dla bezpieczeństwa    
19. ks. Pastuszak Waldemar religia      
20. Piękoś Katarzyna muzyka plastyka    
21. Podolec Grzegorz historia wos wych. do życia w rodzinie geografia
22. ks. Rokosz Damian religia      
24. Szpila Zofia biologia wych. do życia w rodzinie    
24. Tkacz Barbara j. polski terapia pedagogiczna  oligofrenopedagogika  
25. Tokarz Maria geografia      
26. Węgrzyn Anna j. angielski      
27. Wikiera Katarzyna j. polski bibliotekoznawstwo oligofrenopedagogika  
28. Wilczek Agnieszka j. polski historia  etyka, filozofia
bibliotekoznawstwo
29. Wróbel Katarzyna wych. fiz.      
 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2017/2018:

poniedziałek 8.00 – 14.30

wtorek 8.00 – 14.30

środa 9.00 – 13.30

czwartek 8.00 – 12.00

piątek 8.00 – 11.30

Beata Decowska – Gąsior – pedagog szkolny w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni