ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Żołyni w roku szkolnym 2021/2022 - kwalifikacje do nauczania przedmiotów

L.p. Nazwisko i imię Przedmiot Przedmiot Przedmiot Przedmiot
1. Babiarz Mariusz j. angielski      
2. Benedyk Maciej matematyka informatyka    
3. Dąbek Grażyna matematyka  informatyka  podstawy przedsiębiorczości  
4. Decowska-Gąsior Beata pedagog      
5. Frańczak-Sztur Danuta chemia matematyka    
6. Grabarz - Ilasz Małgorzata geografia bibliotekoznawstwo ochrona środowiska  
7. Grędysa Teresa fizyka      
8. Hołub Ewa wych. fiz.      
9. Hryniewski Grzegorz wych. fiz.      
10. Hryniewska Marta j. niemiecki wych. fiz.    
11. Kosior Jan j. niemiecki      
12. Leja Henryk edukacja dla bezpieczeństwa      
13. Leja Paweł historia wiedza o społeczeństwie    
14. Makiel-Dudek Aneta biologia      
15. ks. Daniel Odor religia      
16. Szpila Zofia biologia wych. do życia w rodzinie    
17. Węgrzyn Anna j. angielski      
18. Wikiera Katarzyna j. polski oligofrenopedagogika    
19. Wilczek Agnieszka j. polski historia  etyka, filozofia
 
 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020/2021:

poniedziałek 8.00 – 11.00

wtorek 8.00 – 13.30

środa 8.00 – 13.30

czwartek 8.00 – 13.30

piątek 8.00 – 10.30

Beata Decowska – Gąsior – pedagog szkolny w Zespole Szkół w Żołyni