ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

tel./fax. (17) 22 43 008
zs.zol@pro.onet.pl

Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Żołyni w roku szkolnym 2019/2020 - kwalifikacje do nauczania przedmiotów

L.p. Nazwisko i imię Przedmiot Przedmiot Przedmiot Przedmiot
1. Babiarz Mariusz j. angielski      
2. Bem-Wróbel Aurelia historia wiedza o kulturze    
3. Benedyk Maciej matematyka informatyka    
4. Dąbek Grażyna matematyka  informatyka  podstawy przedsiębiorczości  
5. Decowska-Gąsior Beata pedagog      
6. Frańczak-Sztur Danuta chemia matematyka    
7. Grabarz - Ilasz Małgorzata geografia bibliotekoznawstwo ochrona środowiska  
8. Grędysa Teresa fizyka      
9. Hołub Ewa wych. fiz.      
10. Hryniewski Grzegorz wych. fiz.      
11. Hryniewska Marta j. niemiecki wych. fiz.    
12. Kosior Jan j. niemiecki      
13. Leja Henryk edukacja dla bezpieczeństwa      
14. Leja Paweł historia wiedza o społeczeństwie    
15. Makiel-Dudek Aneta biologia      
16. Niemiec Paulina j. angielski      
17. Niemiec Ryszard matematyka fizyka informatyka  
18. ks. Pastuszak Waldemar religia      
19. Szpila Zofia biologia wych. do życia w rodzinie    
20. Węgrzyn Anna j. angielski      
21. Wikiera Katarzyna j. polski bibliotekoznawstwo oligofrenopedagogika  
22. Wilczek Agnieszka j. polski historia  etyka, filozofia
bibliotekoznawstwo
 

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020:

poniedziałek 8.00 – 13.30

wtorek 8.00 – 13.00

środa 8.00 – 13.30

czwartek 9.00 – 12.00

piątek 8.00 – 11.00

Beata Decowska – Gąsior – pedagog szkolny w Zespole Szkół w Żołyni