ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

Kalendarium wydarzeń 1945 – 2015

25.08.1945r.  – Zgoda Kuratora Okręgu Szkolnego w Rzeszowie (pismo Nr 8180/II/45) na możliwość otwarcia Prywatnego Gimnazjum  i Liceum Ogólnokształcącego Gminnej Rady Narodowej w Żołyni.

20.09.1945r. – Rozpoczęcie nauki w nowo powstałej szkole ponadpodstawowej w południowym skrzydle Szkoły Podstawowej w Żołyni. Dyrektorem zostaje Stanisław Pająk, były wizytator szkół średnich Lwowskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego. Przejęcie odpowiedzialności za szkołę (wójt A. Mach) przez Gminną Radę Narodową w Żołyni i Komitet Rodzicielski.

01.09.1947r. – Dyrektorem szkoły zostaje Hilary Dulemba. Trwają zabiegi o utrzymanie i upaństwowienie placówki. Trudności finansowe szkoły. Rozpoczęcie funkcjonowania Bursy – Internatu w Żołyni.

1948r. – Otwarcie Bursy Szkolnej – Internatu dla dziewcząt i chłopców w budynkach przy ulicy Białobrzeskiej.

14.04.1950r. – Upaństwowienie szkoły i nadanie jej nazwy Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Żołyni na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty (Nr II Śr – 1658/50). Zarządzenie podpisał podsekretarz stanu w Ministerstwie Oświaty – prof.  Henryk Jabłoński – późniejszy Przewodniczący Rady Państwa w okresie PRL. Wraz ze szkołą zostaje upaństwowiona Bursa w Żołyni.

01.09.1950r. – Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni zostaje Helena Drzewicka.

05.1951r. – Pierwsza matura w Liceum Ogólnokształcącym (28 absolwentów).

01.09.1952r. – Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni zostaje Roman Majer. Za jego kadencji następuje dalszy rozwój żołyńskiej szkoły ponadpodstawowej.

31.07.1954r. – Połączenie Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego, utworzenie Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty (Nr SO1 – 4746/54).

01.09.1961r. – Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni zostaje Stanisław Kumik. Za jego kadencji rozpoczęły się, mocno wspierane przez społeczność lokalną, zabiegi o budowę nowych obiektów dla szkoły.

01.09.1966r. – Rozdzielenie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Powstaje Liceum Ogólnokształcące w Żołyni jako samodzielna placówka oświatowa.

12.05.1973r. – Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni. Udział wzięli m. in. Józef Kolbusz – Kurator Okręgu Szkolnego w Rzeszowie, Stanisław Boroń – Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Łańcucie, członkowie społecznego Komitetu Budowy Szkoły, społeczność szkolna.

25.08.1974r. – Uroczyste oddanie budynku szkolnego Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną i zapleczem socjalnym. Kurator Okręgu Szkolnego w Rzeszowie Eugeniusz Orlof wziął udział w uroczystości.

01.09.1974r. – Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni zostaje Łucja Bernat. Za jej kadencji unowocześniono wystrój i wyposażenie szkoły, utworzono wiele pracowni przedmiotowych i wyposażono je w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe.

01.09.1974r. – Rozpoczęcie nauki w nowych obiektach szkolnych. Przeniesienie internatu żeńskiego do nowego budynku.

01.09.1978r. – Otwarcie Liceum Zawodowego w zawodzie rolnik pod wspólną dyrekcją z Liceum Ogólnokształcącym w Żołyni – Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z dnia 9.02.1978 r., nr pisma O.VI – 0138/12/78.

11.10.1980r. – Odbywa się zjazd absolwentów z okazji 35 – lecia Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni. W uroczystości licznie uczestniczyli absolwenci szkoły (610), emerytowani i aktualnie pracujący nauczyciele na czele z dyrektorem, przedstawiciele ówczesnych władz lokalnych. Władze oświatowe reprezentowała Anna Staruch – Wicekurator Oświaty i Wychowania w Rzeszowie.

1984r. – VII miejsce w finale XI Spartakiady Młodzieży w Poznaniu dla zespołu siatkarskiego dziewcząt prowadzonego przez pana Janusza Busztę.

31.08.1984r. – Likwidacja Liceum Zawodowego w Żołyni na mocy decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pismo Nr RŻl.N.5010/2/84 z dnia 8.06.1984 r.).

23.09.1984r. – Brązowy medal w finale Mistrzostw Polski SZS w piłce siatkowej juniorek dla zespołu prowadzonego przez Janusza Busztę.

01.01.1985r. – Kolejna zmiana organizacyjna - podporządkowanie szkoły bezpośrednio pod Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

30.11.1985r. – Nadanie liceum imienia Adama Mickiewicza. Nadanie szkole sztandaru na mocy Zarządzenia Kuratora Oświaty i Wychowania oraz decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania (pisma Nr OW.IV – 50111/12/84 z dnia 26 listopada 1984). W uroczystości szkolnej wziął udział Wicekurator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Antoni Stochła.

1986r. – VII miejsce w finale Mistrzostw Polski Juniorek w Słupsku dla zespołu siatkarskiego dziewcząt prowadzonego przez pana Janusza Busztę.

01.09.1991r. – Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Żołyni zostaje Kazimierz Grzesik. Początek nasilania się problemów finansowych w placówce (dość powszechne zjawisko w tym okresie we wszystkich szkołach średnich prowadzonych przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie).

1992r. – Utworzenie pierwszej pracowni komputerowej (10 komputerów IMB) pod opieką Stanisława Panka i Janusza Lei.

16-17.09.1995r. – Uroczyste obchody 50 – lecia Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza. Komitetem organizacyjnym kieruje Anna Burghardt. W zjeździe bierze udział kilkuset absolwentów, byli emerytowani nauczyciele i dyrektorzy szkoły. Władze oświatowe reprezentują: Stefan Pastuszka – wiceminister Edukacji i Sportu, Jan Kurp – Kurator Oświaty w Rzeszowie, Jan Sęk i Adam Daraż – senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisław Rusznica – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, gminne władze samorządowe z Andrzejem Benedykiem, Wójtem Gminy i Franciszkiem Filipem, Przewodniczącym Rady Gminy na czele. Mszę świętą w intencji uczestników zjazdu celebrował biskup senior Ignacy Tokarczuk, były ordynariusz diecezji przemyskiej. Zostaje wydana publikacja „50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Żołyni” autorstwa Anny Burghardt.

12.1995r. – Kurator Jan Kurp powierza funkcję pełnienia obowiązków dyrektora szkoły Stanisławowi Pankowi, nauczycielowi chemii w placówce.

01.09.1996r. – Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Żołyni zostaje Stanisław Panek. Za jego kadencji szkołę czekają największe przeobrażenia w obszarze: ustabilizowania finansów, zmian organizacyjnych, kolejnych zmian organów prowadzących, wdrażania reform oświatowych, w tym wprowadzenia nowych typów szkół i egzaminów zewnętrznych, rozbudowy, modernizacji i remontów bazy szkolnej, dydaktycznej i sportowej do stanu dzisiejszego.

31.05.1998r. – Wmurowano akt erekcyjny pod inwestycję: Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żołyni (obiekty służą obecnie szkole gimnazjalnej).

1998r. – Modernizacja bazy szkolnej. Wymiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową dla Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 1  o mocy 576 KW za kwotę 290000 zł.

01.01.1999r. – Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Żołyni (w wyniku reformy samorządowej) staje się jednostką budżetową Powiatu Łańcuckiego.

01.09.1999r. – Z inicjatywy dyrektora Stanisława Panka i Andrzeja Benedyka Wójta Gminy Żołynia na mocy Uchwały Rady Powiatu Łańcuckiego (Nr VII/40/99) z dnia 30 czerwca 1999 r. i Uchwały Rady Gminy w Żołyni (Nr V/37/99) z dnia 31.03.1999 r. Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza staje się jednostką budżetową Gminy Żołynia  i wchodzi w skład Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni wraz z rozpoczynającą funkcjonowanie szkołą gimnazjalną. Dyrektorem nowej placówki zostaje Stanisław Panek.

23.09.2002r. – Uroczyste oddanie nowego skrzydła szkoły z udziałem Jana Kurpa – Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Jana Burego i Tadeusza Ferenca – posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Adama Krzysztonia Starosty Łańcuckiego, Andrzeja Benedyka – Wójta Gminy Żołynia i całej społeczności szkolnej na czele z dyrektorem Stanisławem Pankiem. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Prałat Stanisław Cebula, proboszcz parafii żołyńskiej.

2003r. – Modernizacja bazy szkolnej: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza  za kwotę 235000 zł.

2004r. – Modernizacja bazy szkolnej: termoizolacja głównego budynku szkolnego i wykonanie dachu za kwotę 172500 zł.

05.2005r. – 85 absolwentów liceum ogólnokształcącego zdaje po raz pierwszy zewnętrzny egzamin tzw. „nową maturę”.

11.2005r. – Zostaje wydana publikacja „Ocalić od zapomnienia 1995 – 2005”. Jest to praca zbiorowa.

28.04.2006r. – Rekordowa liczba absolwentów liceum ogólnokształcącego opusza szkołę. Liczba oddziałów klasowych: 4, liczba absolwentów: 108 osób.

23.06.2006r. – Zakończenie roku szkolnego 2005/2006. W tym roku szkolnym do Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza uczęszcza najwyższa liczba uczniów w historii szkoły, łącznie 616,  tym do liceum ogólnokształcącego 283 uczniów, zaś do gimnazjum 333 uczniów.

28-29.06.2008r. – III Zjazd Żołyniaków w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza z udziałem około 300 osób. W komitecie organizacyjnym: Stanisław Panek i Małgorzata Makówka.

15.01.2013r. – Szkołę sklasyfikowano na 24. miejscu wśród 50 najlepszych liceów ogólnokształcących w województwie podkarpackim wg rankingu Perspektyw.

11. 2013r. – Oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego „Orlik” o wartości 1137000 zł.

15.01.2014r. – Szkołę sklasyfikowano na 34. miejscu wśród 50 najlepszych liceów ogólnokształcących w województwie podkarpackim wg rankingu Perspektyw.

24.06.2014r. – Przekazanie do użytku całorocznego lodowiska o sztucznej nawierzchni za kwotę 473000 zł z udziałem Dawida Chwałki, Prezesa Polskiego Związku Hokeja na lodzie, władz samorządowych i społeczności szkolnej.

15.01.2015r. –Szkołę sklasyfikowano na 25. miejscu wśród 50 najlepszych liceów ogólnokształcących w województwie podkarpackim wg rankingu Perspektyw oraz w pierwszej 500 – setce liceów ogólnokształcących w Polsce na około 2000 istniejących. Placówka otrzymała Brązową Tarczę.

03 – 04.2015r. – kapitalny remont sali gimnastycznej przy głównym budynku zespołu szkół za kwotę 100000 zł.

05 – 09.2015r. – 100 % uczniów przystępujących do matury w roku 70 – lecia istnienia placówki uzyskało pozytywny wynik.