Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Żołyni!

 

Na tej witrynie znajdziesz dużo ciekawych informacji o naszej szkole, jej bogatej historii, uczniach, nauczycielach i sporcie szkolnym oraz wiele innych, równie ciekawych rzeczy.

 


Krótka charakterystyka szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni

 

Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Żołynia.

 

Liceum Ogólnokształcące - funkcjonuje od 1.09.1945 roku. Obecnie 3 - letnia szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży. W roku szkolnym 2018/2019 kształci 72 uczniów w 4 oddziałach:

- klasa I - 1 oddział - 19 uczniów;

- klasa II - 1 oddział - 22 uczniów;

- klasa III - 2 oddziały - 31 uczniów.

Uczniowie liceum ogólnokształcącego to w 75 % absolwenci gimnazjum Zespołu Szkół w Żołyni, mieszkańcy gminy Żołynia. Ponadto szkoła kształci uczniów zamieszkałych na terenie gmin: Grodzisko Dolne, Leżajsk, Rakszawa.

Nauczane języki obce w szkole: język angielski, język niemiecki, język francuski. Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym w poszczególnych oddziałach: j. polski, j. angielski, j. niemiecki, biologia, chemia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Szkoła osiąga bardzo dobre wyniki nauczania. Zdawalność egzaminu maturalnego w ostatnich latach kształtuje się na poziomie 95-98 %.

 

Gimnazjum - szkoła publiczna dla absolwentów szkół podstawowych Gminy Żołynia. Uczęszczają do niej absolwenci:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Kantego w Żołyni;

- Szkoły Podstawowej nr 2 im. Batalionów Chłopskim w Żołyni;

- Szkoły Podstawowej w Brzózie Stadnickiej;

- Szkoły Podstawowej w Smolarzynach;

- Szkoły Podstawowej w Zmysłówce (szkoła prowadzona przez Gminę Żołynię na terenie Gminy Grodzisko Dolne w Powiecie Leżajskim).

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła liczy 63 uczniów zgrupowanych w 3 oddziałach:

- klasa III - 3 oddziały - 63 uczniów.

Godziny do dyspozycji dyrektora w szkolnym planie nauczania przeznaczono na przedmioty: informatyka, geografia, biologia, matematyka, fizyka.

Języki obce nauczane w szkole: język angielski, język niemiecki.

 

Baza szkolna:

Siedzibą Zespołu Szkół w Żołyni jest kompleks budynków przy ul. Górskiej 2a. Część budynków to była siedziba liceum ogólnokształcącego sprzed reformy oświaty wprowadzającej gimnazja w 1999 roku. Zostały one oddane do użytku w 1974 r. Budynek zmodernizowano (nowe okna, elewacja, dachy). Ponadto szkoły korzystają z nowego, oddanego w 2001 roku bloku dydaktyczno-sportowego. Kubatura całej bazy to 2500 m3, powierzchnia użytkowa - 5000 m2.

 

Główne pomieszczenia:

- boiska sportowe "Orlik";

- 25 sale lekcyjne (w tym 18 pracowni specjalistycznych);

- multimedialne centrum informacyjne;

- 3 sale sportowe (30m x 18m, 24m x 18m, 24m x 12m),;

- siłownia;

- biblioteka;

- zaplecze socjalne i magazynowe, sanitarne, komunikacyjne;

- gabinety: lekarski, pedagoga.

Wszystkie pomieszczenia są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

Ponadto szkoła zapewnia bezpłatne dowozy dla uczniów gimnazjum oraz dofinansowuje dowozy uczniom liceum (50%).