Dyrektorzy szkoły

Ośmiu dyrektorów kierowało szkołą na przestrzeni 70 lat. Ich osobowość, zdolności kierownicze, autorytet, wizja rozwoju szkoły czy aktualna władza wpływały na funkcjonowanie placówki. O mniejszych lub większych sukcesach szkoły decydowała umiejętność tworzenia atmosfery wśród uczniów i nauczycieli, współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Zapewne każdy z nich miał inne priorytety działania, które wynikały z aktualnych „bolączek” placówki, ale dla wszystkich wyzwaniem były problemy bazowe, finansowe, kadrowe, potrzeba dużego i dobrego naboru kandydatów, jakość kształcenia i wyniki egzaminów. Jedno jest pewne, na swój sposób każdy z nich wspierał trwanie szkoły, jej rozwój i promocję. Liczne wypowiedzi absolwentów uczestniczących w częstych zjazdach rocznikowych oraz analizowana dokumentacja potwierdzają, że dobro ucznia było dla nich nadrzędnym celem działania i z troską pochylali się nad problemami swoich wychowanków.  W zależności od sytuacji budzili zarówno zaufanie jak i respekt. Generalnie pozostają oni we wdzięcznej pamięci absolwentów. Cenieni są za pomoc w sytuacjach trudnych, często bez wyjścia, ale dających się rozwiązać przy pomocy doświadczonego pedagoga; czasem zaś wspominani w formie sytuacji anegdoty, bo nikt tak jak młodzi ludzie nie potrafi prowokować do ciekawych zdarzeń, podpatrywać i wykorzystywać cechy osobowości dorosłych, w tym pedagogów. Oto grono dyrektorów na przestrzeni lat 1945 – 2015:

Stanisław Pająk

Dyrektor Prywatnego Gimnazjum Gminnej Rady Narodowej w Żołyni w latach 1945 – 1947. Główny inicjator założenia szkoły.

Hilary Dulemba

Dyrektor Prywatnego Gimnazjum Gminnej Rady Narodowej w Żołyni w latach 1947 – 1950, wcześniej prof. Państwowego Gimnazjum Żeńskiego we Lwowie (do 1939), nauczyciel urlopowany z I Gimnazjum i Liceum  w Rzeszowie (1945 – 1950) celem pełnienia obowiązków nauczyciela w Żołyni.

Helena Drzewicka

Dyrektor Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego w Żołyni w latach 1950 – 1952. Wcześniej od 1913 r. nauczycielka w szkołach powszechnych w: Tryńczy, Nowosielcach, Żołyni, Grodzisku, Woli Żarczyckiej, Świętoniowej. W czasie wojny w Tajnym Nauczaniu, następnie od 1945 r. nauczycielka w Albigowej, od 1948 r. nauczycielka w szkołach żołyńskich. Zmarła w Żołyni w roku 1989. Podpisała świadectwa ukończenia szkoły 67 absolwentom.

Roman Majer

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni w latach 1952 – 1961, wcześniej od 1934 r. nauczyciel w szkołach w: Rożyszczach, Chrobowie, Jezioranach Szlacheckich – Wołyń. Od wojny nauczyciel w Zwieńczycy i Grodzisku k. Strzyżowa. Od 1961 r. kierownik Szkoły Podstawowej nr 5 w Rzeszowie. Zmarł w roku 1969 w Rzeszowie. Podpisał świadectwa ukończenia szkoły 323 absolwentom.

Stanisław Kumik

Dyrektor Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Żołyni w latach 1961 – 1974, wcześniej od 1952 r. nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie, w latach 1975 – 1976 dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kołaczycach, następnie w latach 1976 – 1982 dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, wicedyrektor  tej szkoły do roku 1986. Zmarł w roku 2001 w Jaśle. Podpisał świadectwa ukończenia szkoły 577 absolwentom.

Łucja Bernat

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego (od 1985 r. im. A. Mickiewicza) w Żołyni w latach 1974 – 1991. W latach 1974 – 1984 gminny dyrektor szkół w Żołyni, wcześniej nauczycielka Szkoły Podstawowej w Brzózie Stadnickiej. Od 1993 r. na emeryturze. Podpisała świadectwa ukończenia szkoły 988 absolwentom.

 

Kazimierz Grzesik

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Żołyni w latach 1991 – 1995, wcześniej kolejno: nauczyciel w Zasadniczej Szkole Budowlanej w Stalowej Woli, Zasadniczej Szkole Zawodowej w Stalowej Woli, Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, od 1971 r. nauczyciel w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Leżajsku. Od 1995 r. na emeryturze. Podpisał świadectwa ukończenia szkoły 345 absolwentom.

Stanisław Panek

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Żołyni  od roku 1995 r. (od 1999 r. Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza), wcześniej nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza od roku 1989. Podpisał świadectwa ukończenia szkoły 1448 absolwentom.

 

Zastępcy dyrektora i wicedyrektorzy Liceum Ogólnokształcącego:

Jan Wróblewski – zastępca dyrektora w latach 1954 – 1966

Antoni Pelc – zastępca dyrektora w latach 1974 – 1975

Janina Kazak-Warzaszek – zastępca dyrektora w latach 1975 – 1984

Teresa Grędysa – wicedyrektor Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w latach 1999 – 2013

Małgorzata Grabarz-Ilasz – wicedyrektor Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza od 2013