ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

CHĘĆ POMOCY

Dwudziestego ósmego października, dziewczęta udały się do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Matki Teresy z Kalkuty w Żołyni. Wolontariuszki w rozmowie z panią psycholog poznały zajęcia ośrodka oraz wiele z nich wyraziło chęć udziału w cotygodniowych wyjściach, by urozmaicać monotonię przebywającym tam podopiecznych. W spotkaniu organizacyjnym brało udział szesnaście uczestniczek, razem z p. Katarzyną Wikierą dowiedziały się wiele o funkcjonowaniu tego miejsca.

Anna Filip