ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

MATERIAŁY DLA UCZNIÓW LO - MATEMATYKA (p. Grażyna Dąbek)

 

Klasa 1 LG - 25.03.2020r.

Proszę na podstawie podręcznika przeanalizować temat: Wartości sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa dla kątów 30, 45, 60. Proszę wykonać notatkę w zeszycie. Zadania: 4.29ab, 4.33ab

 

Klasa 1 LO:

23.03.2020r. PR

Kontynuujemy temat: Funkcja liniowa - podręcznik. Proszę zapoznać się z twierdzeniem 2, str. 207 oraz wykonać zadania: 4.31, 4.32, po dwa przykłady.

24.03.2020R. PP i PR

Proszę o ponowne przeanalizowanie tematu: Funkcja liniowa. Wykres i miejsce zerowe funkcji liniowej. Zadania: 4.25, 4.26

25.03.2020r. PP i PR

Proszę przeanalizować temat: Znaczenie współczynnika kierunkowego we wzorze funkcji liniowej - podręcznik. Zadania: 4.44. Pomocne będą wiadomości na stronie: https://epodreczniki.pl/a/wspolczynnik-kierunkowy-funkcji-liniowej/DDbD83Jff

 

Klasa 2a:

23.03.2020r.

Proszę ponownie przeanalizować temat: Zastosowanie wiadomości o funkcji homograficznej w zadaniach. Podręcznik str. 334-339, zadania 6.186, 6.190a

24.03.2020r.

Proszę powtórzyć wiadomości o funkcjach wymiernych. Proszę rozwiązać test sprawdzający do rozdziału 6, zadania 1-10

25.03.2020r.

Proszę powtórzyć wiadomości o funkcjach wymiernych (cd). Proszę rozwiązać test sprawdzający do rozdziału 6, zadania 11-20

 

Klasa 3a:

23.03.2020r.

Proszę o utrwalenie tematu: Zastosowanie analizy matematycznej w rozwiązywaniu zadań z geometrii przestrzennej, zadania: 6.223, 6.229

24.03.2020r.

Proszę rozwiązać zadania 74 i 75 ze zbioru CKE: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/Zbiory_zadan/Matura_Zbi%C3%B3r_zada%C5%84_Matematyka_PR.pdf

25.03.2020r.

Proszę rozwiązać zadanie 70 ze zbioru CKE: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Materialy/Zbiory_zadan/Matura_Zbi%C3%B3r_zada%C5%84_Matematyka_PR.pdf

 

1 LG MATEMATYKA    >>> pobierz plik (pdf) <<<

1 LO MATEMATYKA    >>> pobierz plik (pdf) <<<

2a MATEMATYKA    >>> pobierz plik (pdf) <<<

3a MATEMATYKA    >>> pobierz plik (pdf) <<<

 

Klasa 3a - MATEMATYKA:

- Arkusze maturalne CKE z matematyki poziom podstawowy i rozszerzony, lata: 2019, 2018

- do 19.03.202r.: Bryły obrotowe - definicja. Pola powierzchni i objętości brył obrotowych. Podręcznik str. 414-431. Zadania: 6.154, 6.163, 6.179, 6.193, 6.212, 6.216

- do 25.03.2020r.: Zastosowanie analizy matematycznej w rozwiązywaniu zadań z geometrii przestrzennej. Podręcznik str. 232- 239. Zadania: 6.220, 6.225, 6.230, 6.231

Klasa 2a - MATEMATYKA:

- do 13.03.2020r.: Zadania: 6.78, 6.88, 6.114, 6.117, 6.123, test sprawdzający do rozdziału 6.

- 16.03.2020r.: Funkcje wymierne. Podręcznik str. 324-327. Zadania: 6.153, 6.154.

- 17.03.2020r.: Funkcje wymierne. Podręcznik str. 324-327. Zadania: 6.164, 6.165

- 18.03.2020r.: Funkcje wymierne. Podręcznik str. 324-327. Zadania: 6.168

- 19.03.2020r.: Funkcja homograficzna. Podręcznik str.: 328- 333. Zadania: 6.170, 6.171, 6.172

- 20.03.2020r.: Funkcja homograficzna. Podręcznik str.: 328- 333. Zadania: 6.173, 6.177

- 23.03.2020r. - 25.03.2020r.: Zastosowanie wiadomości o funkcji homograficzne w zadaniach. Podręcznik str. 334-339. Zadania: 6.181, 6.185, 6.188

Klasa 1 LO - MATEMATYKA

- 17.03.2020r.: Proszę przeanalizować temat: Funkcja liniowa. Wykres i miejsce zerowe funkcji liniowej - podręcznik. Zbiór zadań: zadanie 4.19

- 18.03.2020r.: Proszę przeanalizować temat: Funkcja liniowa. Wykres i miejsce zerowe funkcji liniowej - podręcznik (cd). Zbiór zadań: zadanie 4.16

- 19.03.2020r.: (PR) Proszę przeanalizować temat: Funkcja liniowa. Wykres i miejsce zerowe funkcji liniowej - podręcznik (cd). Zbiór zadań: zadania: 4.15, 4.16

- 20.03.2020r.: Proszę przeanalizować temat: Funkcja liniowa. Wykres i miejsce zerowe funkcji liniowej - podręcznik (cd). Zbiór zadań: zadanie 4.24 . Dla osób z poziomu rozszerzonego dodatkowo zadania: 4.22, 4.23, 4.27

Klasa 1LG - MATEMATYKA

- 18.03.2020r.: Proszę przeanalizować temat: Określenie sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa w trójkącie prostokątnym - podręcznik. Zbiór zadań: zadania: 6.1, 6.2

- 19.03.2020r.: Proszę przeanalizować temat: Określenie sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa w trójkącie prostokątnym - podręcznik (cd). Zbiór zadań: zadania: 6.6

- 20.03.2020r.: Proszę przeanalizować temat: Określenie sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa w trójkącie prostokątnym - podręcznik (cd). Zbiór zadań: zadania: 6.14, 6.15