WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W dniu 13 września został wybrany Samorząd Uczniowski na rok 2018/2019. W jego skład weszli:

Przewodnicząca:  Wiktoria Lisowska

Zastępcy:  Aleksandra Kochman, Karolina Wierzbińska, Arkadiusz Hader

Skarbnik:  Jakub Szczyrba

Sekretarz:  Fabian Dobek

Opiekę nad SU w bieżącym roku szkolnym sprawować będą:

1. Anna Węgrzyn

2. Agnieszka Wilczek

 

SU wydał opinię na temat planu uroczystości szkolnych oraz zatwierdził przewidywane dni wolne od zajęć w roku 2018/2019.

Pierwszą naszą akcją, przeprowadzoną wspólnie ze środowiskiem lokalnym, jest wsparcie stowarzyszenia Żołyńskiej Straży Grobowej w projekcie pod hasłem „Herosi przedsiębiorczości”. W imieniu „Turków” prosimy o wsparcie ich przedsięwzięcia „Renowacja sztandaru cechów wiejskich”. Można to zrobić poprzez oddawanie głosów na stronie www.herosiprzedsiebiorczosci.pl lub przez wysyłanie MMS-ów zawierających zdjęcie paragonu z Delikatesów Centrum w Żołyni. Jest to pierwsza z szeregu akcji, które zamierzamy przeprowadzić.

 

Samorząd Uczniowski