ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

„NAD GÓRAMI, NAD JEZIOREM NAD KASZTANÓW CIEMNYM BOREM” - POEZJA TEOFILA LENARTOWICZA

Tegoroczny Gminny Konkurs Recytatorski „RAKI 2017” poświęcony został twórczości poety okresu romantyzmu. W dniu 9 listopada młodzież gimnazjalna Zespołu Szkół aktywnie wzięła udział w konkursie organizowanym przez GOKiC w Rakszawie. Do prezentacji  wierszy zgłosiło się siedmioro naszych uczniów: Kinga Dziuba (2a), Aleksandra Kochman (2a), Kacper Żaba (2a), Dominika Urban (2c), Paulina Naróg (2c), Elita Baftijari (3a), Julia Szubart (3b).

Repertuar występów okazał się bardzo różnorodny, od poezji patriotycznej Lenartowicza, religijnej po utwory poety nawiązujące do folkloru. Osobą, która wyróżniła się wśród innych występujących piękną recytacją wiersza „Moje strony”, była Julia Szubart; jury przyznało jej III miejsce. Nagrodę otrzymał również Kacper Żaba za interpretację utworu „Dwa dęby”.

Uznanie i wyróżnienie za kultywowanie wartości oraz prezentowanie własnej wrażliwości  należą się wszystkim uczestnikom konkursu, dlatego osoby biorące w nim udział zostały nagrodzone ocenami celującymi z języka polskiego.

Barbara Tkacz