ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

„RECYCLING? OCZYWIŚCIE, ŻE TAK!”

Tak brzmi tytuł konkursu organizowanego przez Instytut Goethego w Warszawie, a  skierowanego do młodzieży uczącej się języka niemieckiego. Ideą konkursu było zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia środowiska, promowanie postaw ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu, czyli powtórnego przetwarzania i wykorzystania odpadów.

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu prezentacji, plakatu lub instalacji na temat „ Recycling? Na klar!”.  W pracę nad projektem zaangażowali się także uczniowie  naszej szkoły. Z klasy Ia LO - Przemysław Podolec, Jakub Leja, Fabian Dobek i Michał Wróbel oraz Kacper Żaba z klasy IIIa gimnazjum.

Zapraszamy do obejrzenia galerii prac uczestników.

Opiekun projektu

Marta Hryniewska