ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Kto czyta książki, żyje podwójnie.

Umberto Eco

Biblioteka szkolna przy współpracy nauczycieli języka polskiego zorganizowała 15 lutego br. konkurs pięknego czytania ph. Moja ulubiona książka. Miał on za zadanie nie tylko wyłonienie mistrzów żywego słowa wśród gimnazjalistów i młodzieży licealnej. Najważniejszym celem była promocja czytelnictwa, popularyzacja literatury oraz uwrażliwianie na piękno słowa.

Konkurs polegał na zaprezentowaniu fragmentu ulubionej książki w dowolnej interpretacji. Przebiegał w dwóch kategoriach - odrębnie dla uczniów gimnazjum i liceum. Prezentacjom przysłuchiwały się klasy, które zgłosiły największą liczbę uczestników, tj. kl. 3c gim. oraz 2a LO.

Do konkursu przystąpiło 17 uczniów klas młodszych oraz 8 reprezentantów liceum. Komisje konkursowe oceniły umiejętności uczniów i przyznały następujące nagrody:

gimnazjum

I miejsce: Julia Szubart kl. 3b

II miejsce: Aleksandra Kochman kl. 2a

III miejsce: Dawid Haładyj kl. 3c

Wyróżnienie: Joanna Gliniak kl. 2b

liceum

I miejsce: Adam Majkut kl. 2b

II miejsce: Monika Ożga kl. 3a

III miejsce: Adrianna Pieczonka kl. 2a

Zwycięzcy: Julia Szubart i Adam Majkut zostali zakwalifikowani do VII edycji PODKARPACKIEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA  w Rzeszowie.

Gratulujemy zarówno zwycięzcom jak i uczestnikom konkursu, a wszystkich zachęcamy do czytania i dzielenia się swoimi książkowymi fascynacjami!

Zapraszamy do biblioteki po nowości zakupione w bieżącym roku szkolnym, bestsellery, które proponowaliście w Waszych ankietach. Wszak, jak mawiała polska noblistka: Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Katarzyna Wikiera