ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

„ZDROWA ŻYWNOŚĆ I AKTYWNOŚĆ”

Pod tą nazwą wykonałyśmy projekt na lekcję ekonomii w praktyce. Wszyscy uczniowie klas II LO co roku przygotowują ciekawe projekty o bardzo zróżnicowanej tematyce. Następnie są one prezentowane na lekcji, można zatem dowiedzieć się ciekawych informacji na różne tematy. Nasza grupa przygotowała projekt na temat zdrowej żywności i aktywnego trybu życia. Jednym z etapów naszego projektu było przeprowadzenie ankiety na temat nawyków żywieniowych wśród wybranych nauczycieli i uczniów naszej szkoły.

Wyniki naszej ankiety zostały przeanalizowane i przedstawione za pomocą prezentacji multimedialnej. Dzięki temu badaniu poszerzyła się nasza wiedza na temat prawidłowego żywienia oraz na temat nawyków uczniów naszej szkoły.

Mamy nadzieję, iż przyczyniłyśmy się do poszerzenia wiedzy i innego spojrzenia na jakość i ilość tego, co spożywamy.

Katarzyna Orłoś

Martyna Decowska

Natalia Kręcichwost