ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻOŁYNI – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

Za nami kolejny rok szkolny. I choć rozpoczął się tak jak każdy inny, to jednak jego przebieg był wyjątkowy. Epidemia koronawirusa i związana z nią  edukacja zdalna wymagały od nas wszystkich dużej samodyscypliny oraz praktycznego wykorzystywania e-technologii w życiu społecznym, zawodowym, szkolnym i rodzinnym. Czy wszystko w e-nauczaniu było idealne? Na pewno nie. Ale jedno jest pewne! Wszyscy z mijającego roku szkolnego wychodzimy bogatsi o nowe doświadczenia, bardziej świadomi zachodzących zmian cywilizacyjnych i roli jaką w chwili obecnej odgrywa technologia komputerowa. Dodatkowo, zupełnie przypadkowo i niespodziewanie, edukacyjne skutki pandemii potwierdziły słuszność głównych założeń, realizowanego w szkole od sierpnia 2019r, programu jej wszechstronnego rozwoju i dostosowywania wszystkich aspektów jej funkcjonowania do realiów XXI w.

Wspomniany program podzielony został na trzy etapy. Pierwszy w postaci wprowadzenia e-dziennika, zakupu wielu nowoczesnych (wspierających aktywną edukację) pomocy dydaktycznych oraz szkoleń nauczycieli dotyczących praktycznego wykorzystywania „cyfrowych” technologii edukacyjnych  udało się nam zrealizować jeszcze przed epidemią koronawirusa.

Drugi - uzyskanie przez wszystkich uczniów i nauczycieli bezpłatnego dostępu do usługi Office 365 – został zakończony już w okresie pandemii. Jego efektem były prowadzone lekcje on-line oraz sprawniejsza wymiana informacji pomiędzy nauczycielami i uczniami.

Etap trzeci – w trakcie realizacji – to wprowadzenie do oferty edukacyjnej SP i LO, od roku szkolnego 2020/2021, dodatkowych zajęć robotyczno-programistycznych opartych na platformie BBC Micro:bit. Za nami już zakupy niezbędnego sprzętu (modułów podstawowych i rozszerzeń) oraz pierwsze pilotażowe zajęcia zrealizowane na lekcjach informatyki w pierwszej połowie marca.

Wyprzedzając pytania wielu czytelników: „Dlaczego Micro:bit?” odpowiadamy: „Choć to mała płytka, ale ma duże możliwości!”. Tak duże, że jej twórca - firma BBC - podarowała ją każdemu angielskiemu 11-latkowi.

Micro:bit to niewielkich rozmiarów mikrokomputer wyposażony w 32 bitowy procesor, matrycę LED 5x5, dwa programowalne przyciski, Bluetooth oraz czujniki temperatury, światła, magnetometr i akcelerometr. Moduł programuje się w przystępny sposób i w zależności od dołączonych rozszerzeń można z niego stworzyć działające modele wielu inteligentnych urządzeń domowych i przemysłowych. Mogą być nimi np.: inteligentny samochód, krokomierz, gamepad, elektroniczne mini pianino, stacja meteorologiczna, urządzenia pomiarowe, elektroniczne czujniki ruchu, odległości, wilgotności, alarmy itp. Jest świetnym narzędziem do wprowadzenia uczniów w świat programowania, elektroniki, automatyki oraz Internetu rzeczy (IoT - Internet of things). Wszystko to zgodnie z filozofią STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). 

W porównaniu do wcześniejszych platform edukacyjnych Micro:bit umożliwia młodym ludziom intuicyjne połączenie w jedna całość programowania wykonywanego w wirtualnym świecie komputera i realnego kontaktu ze zbudowanymi i działającymi urządzeniami.

Mamy nadzieję, że opisane działania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społeczności szkolnej i lokalnej, a nam nauczycielom pozwolą na pełniejsze realizowanie ciągle zmieniających się zadań współczesnej szkoły.

 

Płytka rozwojowa Micro:bit

 

Micro:bit - przykładowe rozszerzenia

 

Sławomir Bester – w-dyr. szkoły