ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

TERMINY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Zapraszamy tegorocznych absolwentów naszego liceum na konsultacje przygotowujące do egzaminu maturalnego w terminach:

- j. polski (p. Agnieszka Wilczek) - poniedziałek, 25.05.  godz.  9.00   

- matematyka (p. Grażyna Dąbek) - wtorek, 26.05.   godz. 8.00-9.30

- j. angielski (p. Anna Węgrzyn) - środa, 27.05. godz. 8.00-9.30