ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów       >>> pobierz plik (pdf) <<<