ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

tel./fax. (17) 22 43 008
zs.zol@pro.onet.pl

Numer konta, na który należy przelewać opłatę za obiady.
Posiadacz konta: Zespół Szkół w Żołyni ul. Mickiewicza 59 37-110 Żołynia.
Nr konta: 42 9175 0000 2001 0016 2287 0005