ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

Numer konta, na który należy przelewać opłatę za obiady.
Posiadacz konta: Zespół Szkół w Żołyni ul. Mickiewicza 59 37-110 Żołynia.
Nr konta: 42 9175 0000 2001 0016 2287 0005