ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

FINAŁ WOJEWÓDZKI W SZACHACH DRUŻYNOWYCH W ŻOŁYNI

W dniu 3 grudnia 2019 r. do Żołyni zawitało dwanaście najlepszych szkół podstawowych Województwa Podkarpackiego w szachach drużynowych. Czteroosobowe zespoły wyłonione zostały w cyklu zawodów gminnych, następnie powiatowych i rejonowych.

Powierzenie organizacji Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej Zespołowi Szkół  w Żołyni przez Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie jest dużym wyróżnieniem dla naszego środowiska. Uroczystej inauguracji imprezy w sali gimnastycznej Liceum dokonali: st. inspektor SZS w Rzeszowie p. Dorota Lib, wójt gminy Żołynia p. Piotr Dudek i dyrektor Zespołu Szkół  p. Janusz Dziurzyński.

Otwarcie turnieju uświetnił występ licealnego Paganiniego Wojciecha Kochmańskiego. Nasz wirtuoz zagrał wspaniale cztery utwory skrzypcowe.  Jego występ został owacyjnie przyjęty przez młodych szachistów i wszystkich zgromadzonych gości.

Sędzia główny turnieju p. Andrzej Mazurkiewicz z Leżajska przedstawił krótko regulamin finału i przystąpiono do rozgrywek systemem „każdy z każdym”. W wyniku kilkugodzinnej rywalizacji na podium znalazły się silne ośrodki szachowe: 1. SP Pilzno, 2. SP Kopki, 3. SP 1 Przeworsk. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, puchary oraz pamiątkowe upominki z Żołyni. Dwie pierwsze szkoły zakwalifikowały się do finału Polski.

Reprezentacja SP 1 Żołynia w składzie: Martyna Fus, Paulina Tryniecka, Szymon Szpila i Tomasz Puzio zajęła dobre VII miejsce.

Pani inspektor ze SZS podkreślała bardzo dobrą organizację zawodów, wzorowe przygotowanie obiektu i gościnne przyjęcie uczestników. SZS ufundował posiłek dla ok. 70 uczestników tego wydarzenia.

Nadmienić należy, że p. Marta Stopyra zadbała o ładne plansze dekoracyjne, zaś młodzież Liceum z opiekunem p. Grzegorzem Hryniewskim przygotowała salę do właściwego przeprowadzenia imprezy oraz sprawowała pieczę nad sprawną organizacją zawodów.

Grzegorz Hryniewski