ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

MICKIEWICZOWSKIE SZKOLNE POTYCZKI

Tradycyjnie przed świętem patrona szkoły organizowane są konkursy tematycznie związane z życiem i twórczością Adama Mickiewicza. W bieżącym roku w dniu 7 listopada odbył się szkolny konkurs polonistyczny o tytuł „Mistrz Języka Polskiego”. Wzięło w nim udział 23 licealistów, którzy rozwiązywali zadania oparte na  „Sonetach krymskich” i fragmencie „Pana Tadeusza”.

Ogłoszony również został konkurs plastyczny ph. „W świecie ballad A. Mickiewicza”. Prace wykonane dowolną techniką należy składać do 20 listopada. Zaś w dniu obchodów święta zaplanowano konkurs wiedzowy  przypominający znany teleturniej „Jeden z dziesięciu”. Oby i te konkursy spotkały się z równie dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży.

Rozstrzygnięcie konkursów, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas akademii z okazji Dnia Patrona Szkoły. Zapraszamy do udziału w proponowanych przedsięwzięciach.

Katarzyna Wikiera