ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

NASZA WŁADZA

Dnia 9 września na długiej przerwie odbyło się organizacyjne spotkanie samorządów klasowych wraz z opiekunami: p. Grażyną Dąbek oraz p. Danutą Frańczak-Sztur.  Frekwencja była stuprocentowa. Głównym celem było wybranie Samorządu Szkolnego.

Władzę w roku szkolnym 2019/2020 sprawują:

przewodniczący: Jakub Leja,

z-ca przewodniczącego: Fabian Dobek,

skarbnik: Aleksandra Słupek,

sekretarz: Gabriela Szpilka,

członkowie: Anna Filip, Michał Wróbel.

Liczymy na owocną współpracę i wiele sukcesów.

sekretarz SU