100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 9 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Został on połączony z Dniem Hymnu Narodowego, ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. O godzinie 11.11 cała społeczność szkolna odśpiewała tę niezwykle ważną dla Polaków pieśń. Była to ogólnonarodowa forma uczczenia niepodległości.

Prowadzącymi uroczystość byli Paulina Sobuś z klasy 3a oraz Adam Majkut z klasy 3b LO.  Podczas apelu nasi koledzy i koleżanki przybliżyli nam historię "Mazurka Dąbrowskiego". Pamięć o listopadowych wydarzeniach została także utrwalona poprzez recytację wierszy o tematyce patriotycznej, np. "Gawęda o miłości ziemi ojczystej' Wisławy Szymborskiej oraz  "Polska" Stanisława Dobrowolskiego w wykonaniu Agnieszki Żaby, Sabiny Kwiatek z klasy 3a oraz Fabiana Dobka z klasy 1a LO.  Uroczystość została uświetniona przez liczne pieśni wykonane przez chór szkolny. Były to m.in. "Rota" oraz "Niepodległa, niepokorna". Ponadto w czasie trwania apelu wyświetlona została prezentacja multimedialna, która ukazywała burzliwe dzieje Polaków w walce o wolność oraz uświadamiała uczniom rolę patriotyzmu w życiu każdego młodego człowieka. Przygotowaniem akademii zajęła się p. Katarzyna Wikiera wraz z uczniami liceum.

Zwieńczeniem szkolnych obchodów było rozstrzygnięcie konkursu, zorganizowanego przez SU, zatytułowanego "Jestem Polakiem i jestem z tego dumny". Zwycięzcami zostali  Adam Majkut z klasy 3b oraz Monika Dmitrowska z klasy 2a LO. Przyznano również wyróżnienie. Otrzymała je Joanna Dobek z klasy 3a LO.

Agnieszka Leja kl. 3a LO