ul. Górska 2a
37-110 Żołynia

tel./fax. (17) 22 43 008
zs.zol@pro.onet.pl

REALIZUJEMY PROJEKT „ODKRYWCY NOWYCH MOŻLIWOŚCI W GMINIE ŻOŁYNIA”!

Bieżący rok szkolny 2018/2019 to dla uczniów naszego liceum okres bardzo „bogaty” w zajęcia dodatkowe. Będą oni mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach wspomnianego projektu edukacyjnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

W projekcie opiewającym na kwotę 1.255.516,37 zł uczestniczą cztery placówki oświatowe z terenu gminy; są to:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Kantego w Żołyni,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni,
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Brzózie Stadnickiej,
  • Liceum Ogólnokształcące w Zespole szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni.

Warto zaznaczyć, iż działania te wiążą się z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zaś dotyczą w szczególności poprawy jakości kształcenia ogólnego.

Dofinansowanie dla liceum to kwota 107 tys. zł, z czego ok. 52 tys. zł przeznaczone będzie na nową pracownię komputerową. Zajęcia doskonalące i wyrównujące dla uczniów prowadzone będą w ośmioosobowych grupach. Łącznie projekt obejmie 71 uczestników (13 grup po 8 osób). Chętni mogą uczestniczyć w kilku rodzajach zajęć, by poszerzyć swoje zainteresowania. Poszczególne klasy realizować będą następujące treści:

  • klasa I - język angielski, informatyka,
  • klasa II - język angielski, matematyka, informatyka,
  • klasy III - język angielski, matematyka, geografia, chemia.

Na zajęcia i pomoce dydaktyczne zostanie przeznaczona kwota ok. 57 tys. zł.

Warto podkreślić, że podjęte działania są dla uczniów wielką szansą. Pozwolą na uzupełnienie brakujących treści, zapewnią rozwój osobisty, ukierunkują co do wyboru drogi dalszego kształcenia, a przede wszystkim rozwiną pasje młodych ludzi. Nie można również zapomnieć o tym, że są też bardzo dobrym sposobem przygotowania się do egzaminu maturalnego. Mamy nadzieję, że realizacja projektu i osiągnięty cel zapewnią młodzieży satysfakcję.

Stanisław Panek

GALERIA

VIII FINAŁ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ MINISTRANTÓW I LEKTORÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

ZOBACZ WIĘCEJ

LICEALNA LIGA MIKSTÓW W PIŁCE SIATKOWEJ 2017/2018

ZOBACZ WIĘCEJ

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W NASZYM GIMNAZJUM

ZOBACZ WIĘCEJ

WYCIECZKA UCZNIÓW KLAS 1 GIMNAZJUM DO KRYNICY-ZDRÓJ

ZOBACZ WIĘCEJ

DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO

ZOBACZ WIĘCEJ

GALERIA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

ZOBACZ WIĘCEJ