ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Dnia 22.06.2018 r. w Zespole Szkół w Żołyni zakończyliśmy bieżący rok szkolny. Po Mszy Św. w kościele parafialnym udaliśmy się do sali gimnastycznej liceum, by tam wziąć udział w uroczystym apelu. Po słowie wprowadzającym pana dyrektora Stanisława Panka nastąpiło wręczenie świadectw ukończenia gimnazjum absolwentom tejże szkoły. Następnie wręczono świadectwa promocyjne z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe, a także puchary i dyplomy za osiągnięcia sportowe. Spotkanie „umilały” występy wokalne Adrianny Pieczonki. Po pożegnaniu absolwentów oraz podziękowaniu złożonym nauczycielom, młodzież udała się do klas, by tam spotkać się ze swoimi wychowawcami. Tak oto zakończyliśmy rok szkolny i udajemy się na wyczekiwane wakacje!!!